Vuojen kaenuulaenen kylä 2020 haku on kaynnissä

Vuojen Kaenuulaenen kylä 2020 haku on nyt auki. Vuoden Kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on löytää aktiivisia kyliä, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta ja yhteistyöstä.

Vuojen Kaenuulaenen kylä 2020 osallistuu samalla Vuoden kylä Suomessa valintaan, joka tehdään Suomen kylät ry:n toimesta.

Valintamenettely on seuraava

Vuojen Kaenuulaesen kylän valinnassa painotetaan kylien kehittämisen suunnitelmallisuutta, pitkäjänteisyyttä ja uutta luovaa toimintaa sekä tulevaisuuteen suuntautumista. Erityisesti otetaan huomioon kylän kehittäminen laaja-alaisesti, miten on järjestetty kunnan ja kylän välinen suhde, lähipalvelujen tuotteistaminen ja uudelleen järjestäminen, avoin tiedottaminen, yhteistyön sujuminen sekä elinkeinojen edistäminen.

Mukaan kannattaa hakea, vaikka kylä olisikin aikaisemmin valittu Vuojen Kaenuulaeseksi kyläksi. Aktiivinen ja tuloksellinen toiminta kannattaa aina ja se voidaan palkita myös useammin Vuojen Kaenuulainen kylä valinnalla.

Hakuaika päättyy 18.1.2021

Hakemukset toimitetaan vain sähköpostilla käyttäen liitteenä olevaa hakukaavaketta. Lähetä hakemus sähköpostiin info@kainuunkylat.fi. Hakemuksen saat ladattua täältä

Kainuun maakunnallinen valintaryhmä valitsee Vuojen Kaenuulaesen kylän 2020. Valinta julkistetaan keväällä 2021.

Ystävällisin terveisin

Kainuun Nuotta ry

ProAgria Itä-Suomi ry/Itä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset

Kajaanin ammattikorkeakoulu/Harvaan asutun maaseudun verkosto

Kainuun Liitto

Lisätietoja tarvittaessa: hankesihteeri Pirjo Moilanen, Kainuun Nuotta ry, puh. +358 44 020 5131, pirjo.moilanen@kainuunkylat.fi