Digitaaliset palvelut

​​​​​​Kainuun Nuotassa käyttöön otetut digitaaliset palvelut:

  • Sähköiset pilvipalvelut: Erilaisten yhteistyöryhmien jäsenet pystyvät tallentamaan vapaamuotoisesti rakennettuihin kansioihin tekstiä, dataa, still-kuvia ja videoita siten, että ne ovat tarvittaessa myös muiden luettavissa, muokattavissa ja lisättävissä.
  • Nettisivujen kehittäminen ja niiden tehokas käyttö (tekstit, somet, videot äänet, kyselyt, äänestykset, vuorovaikutteisuuden): Kohderyhmiä valmennetaan ja tuetaan sivustojen suunnittelussa ja ylläpidossa, eri medioiden hyödyntämisessä, sekä sivustojen hyödyntämisessä oman toiminnan alueilla.
  • Sosiaalisen median hyödyntäminen (Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, blogit): Sosiaalinen media antaa monipuoliset ja edulliset mahdollisuudet verkostoitumiseen, tunnettavuuden lisäämiseen ja osaamisen levittämiseen. Sosiaalinen media on kytkettävissä markkinoinnin osaksi, mutta tässä voidaan onnistua vain omaksumalla uusia ajattelu- ja toimintamalleja.
  • Toimijakohtaisten videoneuvottelujärjestelmien käyttöönotto ja sen avulla toimintojen tehokkuuden rakentaminen osaksi arkipäivän toimintaa: Toiminnassa käyttöönotetaan uudet teräväpiirtovideoneuvottelulaitteet, jotka mahdollistavat neuvottelujen ja webinaarien järjestämisen suurelle henkilömäärälle. Toiminnan vaikuttavuutta voidaan tukea teksti-, still-kuva- ja PowerPoint -esityksillä. Kainuun Nuotta myös valmentaa käyttäjiä oikeaoppiseen esiintymiseen, materiaalien valmistukseen ja erilaisten esitysten toteuttamiseen videoneuvottelukokouksien tai -esitysten yhteyteen.
  • Sähköisten lehtien/tiedotteiden toteutus ja levittäminen: Kainuun Nuotta julkaisee maakunnallista sähköistä uutiskirjettä, joka on Kainuun kylätoiminnan riippumaton äänenkannattaja. Uutiskirjeessä myös kylillä ja kyläyhdistyksillä on mahdollisuus julkaista omia juttujaan sekä tiedottaa tulevista ja kertoa pidetyistä tapahtumistaan.
  • Webinaari-toiminnan käyttöönotto ja hyödyntäminen (netti-tv): Toiminta mahdollistaa suorat netti-tv -lähetykset internetin kautta. Toiminta tukee uuden osaamisen nostamista, markkinointia, hyvien käytäntöjen levittämistä kohdetoimijoiden ja muiden yhteistyökumppaneiden välillä sekä verkostoitumista aina kansainvälisyyteen saakka.
  • Videoasiointi -palvelu: Palvelu soveltuu hyvin ylimaakunnalliseen valmennukseen ja neuvontatyöhön. Toiminnan perusta on varausjärjestelmä, johon videoasiointipyynnön voi jättää. Varattuaan vapaan ajan palveluntuottajalta, järjestelmä kytkee varaajan ja palveluntuottajan videoyhteyteen sovittuna aikana. Videoyhteys on selainpohjainen, jolloin se yhdistää ilman ongelmia niin julkisen, yksityisen kuin kolmannen sektorin toimijat.