Kyläpäälliköiden neuvottelupäivät

Kohderyhmänä on Kainuun kylä- ja asukasyhdistysten puheenjohtajat tai varapuheenjoh­tajat. Heidän ollessa estyneenä, mukana on edustaja johtokunnasta. Lisäksi mukana on kylien kehittämistyössä toi­mivat organisaatiot ja henkilöt. Tavoitteena on Kainuun kyläpäälliköiden säännöllinen tapaamisfoorumi, jossa jaetaan tietoa ajankohtaisista asioista ja pohditaan kylätoiminnan tilaa ja kehittämisvaihto­ehtoja. Toteutus yhteistyössä KAMK ja ProAgria Kainuun kanssa. Vuonna 2018 järjestetään kaksi neuvottelupäivää, yksi keväällä ja toinen syksyllä. Rahoittajana on Keskitien kehitys-säätiö. Rahoitus tulee SYTY:n kautta.