Sanasto

Turvapaikanhakija = henkilö, joka hakee kansainvälistä suojelua vieraasta valtiosta

Kansainvälinen suojelu = turvapaikka l. pakolaisasema TAI toissijainen suojelu (ei pakolaisstatusta)

Turvapaikka = pakolaisasema = turvapaikkamenettelyssä myönnettävä oleskelulupa

Pakolainen = on saanut turvapaikan / tullut maahan kiintiöpakolaisena / on em. perheenjäsen, jolle on myönnetty oleskelulupa perhesiteen perusteella

(Pakolaisasema myönnetään henkilölle, jolla on perusteltu syy pelätä vainoa (alkuperä, uskonto, kansallisuus, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuuluminen, poliittinen mielipide) kotimaassaan tai pysyvässä asuinmaassaan. Geneven pakolaissopimus 1951)

Toissijainen suojeluasema = oleskelulupa toissijaisen suojelun perusteella = henkilöä uhkaa kotimaassa tai pysyvässä asuinmaassa kuolemanrangaistus, teloitus, kidutus tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu tai rangaistus tai riski joutua vakaavaan henkilökohtaiseen vaaraan aseellisen selkkauksen vuoksi.

Oleskelulupa yksilöllisestä inhimillisestä syystä = terveydentila, Suomeen syntyneet siteet, muu yksilöllinen inhimillinen syy + olosuhteet kotimaassa tai erityisen haavoittuva asema

Oleskelulupa maasta poistumisen estymisen perusteella = palautus estynyt = tilapäinen terveydellinen syy TAI paluu ei tosiasiassa ole mahdollista

Muu oleskelulupa = esim. perheside, työ, opiskelu

Kiintiöpakolainen = lähtenyt kotimaastaan tai pysyvästä asuinmaastaan maahan, johon ei voi asettua pysyvästi asumaan => otetaan uudelleen sijoitettavaksi kolmanteen maahan ns. pakolaiskiintiössä

Kaikki nämä em. oleskelulupatyypit ovat määräaikaisia.

Paperiton henkilö = elää valtiossa ilman täyttä laillista oleskeluoikeutta (esim. saanut kielteisen oleskelulupapäätöksen ja ”painuu maan alle”)

Kalenteri