Harvaan asutun maaseudun verkosto

Harvaan asuttu maaseutu kattaa 68 prosenttia koko maan pinta-alasta. Alueella on runsaasti potentiaalia, joka odottaa toteuttamista. Siellä sijaitsee valtaosa Suomen biotalouden raaka-aineista ja sieltä löytyy valmiiksi rakennettua infrastruktuuria. Harvaan asutulla maaseudulla asuu alle kuusi prosenttia koko maan väestöstä. Mutta väestön vähenemisestä ja ikääntymisestä huolimatta alueella on osaavia aktiivisia kyläyhteisöjä ja ihmisiä. Vapaa-ajan asukkaat lisäävät alueen väestön määrää kausiluonteisesti ja siten parantavat myös palvelujen tarjontaa.

 

Maaseutupolitiikan Harvaan asutun maaseudun (HAMA) verkosto toimii ainoana kokonaisvaltaisesti harvaan asuttua maaseutua tarkastelevana ja alueen erityiskysymyksiä edistävänä tahona Suomessa.

 

Verkoston toiminnan strategisena tavoitteena on, että harvaan asuttu maaseutu on hyvä yrittämisen, asumisen ja vapaa-ajan vieton ympäristö.

 

Verkoston toiminnan keskeisenä lähtökohtana on vuonna 2016 laajana verkostotyönä valmistunut Harvaan asuttu maaseutu - mahdollisuuksia täynnä. Harvaan asutun maaseudun kehittämisstrategia 2017-2020 (HAMA-strategia). Toiminta pohjautuu keskeisesti myös maaseutupoliittiseen kokonaisohjelmaan 2014-2020. Verkostotoiminnan tavoitteena on, että harvaan asuttu maaseutu on hyvä yrittämisen, asumisen  ja vapaa-ajan vietonympäristö.

 

Harvaan asutun maaseudun verkosto –hanketta hallinnoi Kajaanin ammattikorkeakoulu oy, erityisasiantuntijana:

 

Tarja Lukkari

0400382082

tarja.lukkari@kamk.fi

www.maaseutupolitiikka.fi

 

Kainuun Nuotta ry on osatoteuttajana vastuualoinaan matalan kynnyksen yrittäjyys, työllisyyden hoito ja digitaalisuus harvaan asutuilla alueilla.

 

HAMA-verkoston osa-aikaisena asiantuntijana toimii:

 

Veli-Matti Karppinen

0405853645

veli-matti.karppinen@kainuunkylat.fi

 

Katso toiminnasta tarkemmin: www.maaseutupolitiikka.fi