Tavoitteet ja toiminta

Monikulttuurinen asiakastyö


1. Monikulttuurisuusosaamisen vahvistaminen ja kulttuurisensitiivinen työote

  • Koulutukset perheiden parissa toimivien kulttuuritietouden lisäämiseksi ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseksi

  • Kotoutumisen edistämisen työkulttuuri, asiakaslähtöisyys

2. Perhekeskus tutuksi

  • Maahanmuuttajaperheiden vanhemmuuden tukeminen

  • Perheiden palveluista tiedottaminen ja vanhempien osallisuuden vahvistaminen

3. Monitoimijainen yhteistyö

  • Perhekeskustoimijat mukaan maahanmuuttotyön verkostoon

  • Asiantuntijuuden jakaminen

  • 3. sektorin palveluiden hyödyntäminen

 

vuorovaikutus    viestintä  tiedottaminen
yhdyspinnat   yhdenvertaisuus
osallisuus

 

Jos olisimme samanlaisia, meillä ei olisi mitään sanottavaa toisillemme.

                                                                     

Terveys ja hyvinvointi ovat tärkeä osa kotouttamisprosessia

Onnistunut kotoutuminen ja osallisuuden kokemus ehkäisevät syrjäytymistä ja kaventavat hyvinvointi- ja terveyseroja. Kotoutumispalveluiden ulkopuolelle jäävät helposti henkilöt, jotka muuttavat Suomeen avioliiton, perheen tai työn vuoksi. (thl.fi)