Suomen kylätoiminta ry. SYTY 1.1.2018 alkaen Suomen Kylät ry

Suomen kylätoiminta ry. (SYTY) toimii valtakunnallisena kylätoiminnan kattojärjes­tönä. Järjestöllä on 20 aluejärjestöä, joista Kainuun Nuotta ry. toimii Kainuun alueelli­sena kattojärjestönä. Nuotta ry. vastaa kaikkien SYTY:n toimintojen jalkaut­tamisesta Kainuun maakunnassa (piirijärjestö). Nuotta ry. tukee kaikin tavoin yhdistyksen työskentelyä. V. 2018 alusta Suomen kylätoiminta ry. muuttuu Suomen Kylät ry:ksi.