HANKETIEDOT

Maahanmuuttajien osallisuus Kainuussa (MOK) -hankkeen tarkoituksena on valmentaa ja sitouttaa 3. sektorin yhteistyöverkosto osallisuuteen ja pysyvään, vastuulliseen, maahanmuuttajien kotoutumista mahdollisimman varhain edistävään kumppanuustyöhön. Hankkeella vahvistetaan kulttuurienvälistä yhteistyötä, edistetään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ja ehkäistään maahanmuuttajien syrjäytymistä ja ulkopuolisuutta. Kohderyhminä ovat yhdistykset, kunnat ja yhteisöt sekä alueella asuvat maahanmuuttajat.

Hanke kartoittaa ja löytää keinoja kohderyhmien aktivoimiseen ja osallisuuden lisäämiseen. Järjestöjen, yhteisöjen ja viranomaistoimijoiden monikulttuurinen Kumppanuuspöytä rakentuu Kainuun pysyväksi toimintamalliksi. Yhteistyössä osahankkeiden (Kainuun Liikunta, MLL:n Kainuun piiri ja Kajaanin 4H-yhdistys) kanssa laaditaan kaikille avoin harrastetarjotin, joka edistää alueelle muuttavien varhaista kotoutumista. Hankkeessa toteutetaan verkoston koulutuksia ja valmennuksia (verkostoituminen, kulttuurien kohtaaminen, some-viestintä), järjestetään tapahtumia ja hyödynnetään uusia digitaalisia mahdollisuuksia.Hakija:                    Kainuun Nuotta ry                                          
Aika:                      1.5.2016 - 28.2.2019
Osahankkeet:        MLL Kainuun piiri ry, Kainuun Liikunta ry ja
                              Kajaanin 4H-yhdistys ry

Rahoitus:          Euroopan Sosiaalirahasto, Kajaanin kaupunki,  
                         Kainuun Liitto
                         TL 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta
                         Erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien    
                         työ- ja toimintakyvyn parantaminen