Edunvalvonta

Kainuun Nuotta ry. toimii Kainuun kylätoiminnan kattojärjestönä. Nuotta ry:llä on edustuksia eri maakunnallisissa työryhmissä seuraavasti:

  • Maakuntaohjelman kolmannen sektorin vastuutaho
  • Järjestöfoorumi - vetovastuu
  • Kainuun turva
  • Maakunta ja SOTE-valmistelu
  • Monikulttuurisuus
  • Työllisyys
  • Petotyöryhmä
  • Kansainvälistyminen
  • Kyläkuitu
  • MYR-Kainuu