Hankkeen esittely

Kainuun Nuotta on tarjonnut vuodesta 2012 Kainuussa kaikille kiinteistöjen omistajille haja-asutusalueilla maksutonta sekä puolueetonta, laitevalmistajista vapaata jätevesineuvontaa.


Jätevesineuvontaa on toteutettu käymällä kiinteistöillä, pidetty luentoja erilaisissa paikoissa, esim. kouluissa, kaupungintaloilla, kirjastoissa, jne. Tori- ja kylätapahtumissa sekä infopisteissä on annettu vastauksia kiinteistöjen omistajien kiperiin kysymyksiin jätevesilaista ja -asetuksesta.
Vuosittaisilla valtakunnallisilla jätevesiviikoilla toukokuussa on pidetty tiedotustilaisuuksia eripuolilla Kainuuta. Näissä tilaisuuksissa ovat kiinteistöjen omistajat saaneet kysellä omien jätevesijärjestelmistä kelpuutuksista ja nykyisen jätevesilain ja -asetuksen mukaisuudesta.


Jätevesilaki ja -asetus tulivat voimaan 3.4.2017 ja siirtymä aika on 31.10.2019 asti. Tämä tarkoittaa, sitä että siirtymäajan mennessä umpeen, on jokaisen haja-asutusalueella kiinteistön omistavan laitettava jätevesijärjestelmänsä kuntoon määräaikaan mennessä.

 

Kainuun Nuotan jätevesineuvoja Teidän palveluksessanne!


Yhteystiedot:
Janne Toivonen, projektipäällikkö
P. 044 782 6661, S-posti: janne.toivonen(at)kainuunkylat.fi.
Web: kainuunjatevesi.net 
Facebook: Kainuun Jätevesihanke

Varaa aika videovälitteiseen neuvontapalveluun: