Kainuu on Suomen maakunta, joka sijaitsee Pohjois-Suomessa. Maakuntakeskus on Kajaani. Maakunnan väkiluku 31. maaliskuuta 2018 oli 73 826 henkeä. Luonto on tyypillisimmillään vaaroja, järviä ja laajoja asumattomia metsäalueita. Maapinta-alasta 80 prosenttia on metsää. Ilmasto on mantereinen. Kainuu on väkiluvultaan Manner-Suomen toiseksi pienin maakunta.

Kyliä Kainuussa on laskentatavasta riippuen 120–150 kylää. Kylät ovat ajan kuluessa erilaistuneet ”mosaiikkimaiseksi” maaseuduksi, jossa kylien väestörakenne, aktiivisuus ja muut ominaisuudet vaihtelevat. Kylillä on vahva rooli erityisesti monimuotoisina paikallisina yhteisöinä ja identiteetin rakentajina ja niiden rooli paikkaperusteisessa kehittämisessä säilyy tulevaisuudessakin.

Kalenteri