MAASUODATTAMON RAKENTAMINEN

Elokuussa 2012 Ristijärvellä uusittiin jätevesien käsittelyjärjestelmä. Kiinteistöllä ollut jätevesien käsittelyjärjestelmä koostui 2 betonirengaskaivosta, joista vedet johdettiin pellonreunassa olevaan ojaan. Vanha järjestelmä ei täyttänyt jatevesiasetuksen vaatimuksia, joten jätevesien käsittelyjärjestelmä uusittiin kokonaan.

JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN

- yhteys kunnan rakennusvalvontaviranomaiseen, lupatarpeen selvittäminen

- yhteys suunnittelijaan, jätevesisuunnitelman teettäminen

- toimenpideluvan hakeminen, mahdollisen avustuksen hakeminen

- urakoitsijan ja tarvikkeiden hankinta

- järjestelmän rakentaminen

ALLA KUVIA MAASUODATTAMON RAKENTAMISVAIHEISTA

Maasuodattamoa varten kaivettu kaivanto

Kokoomaputkien asentaminen kaivantoon

Kokoomaputken asennettuna

Kentän perällä on kokoomakaivo, josta vedet johdetaan ojaan

Suodatinhiekan päälle tulee sepelikerros, johon jakoputket asennetaan

Sepelikerroksen päälle levitetään suodatinkangas, jolla estetään maa-aineksien sekoittuminen

3-osaista saostussäiliötä varten tehty kaivanto

Saostussäiliön asentaminen

Saostussäiliön ankkurointi

Saostussäiliö täytetään vedellä ennen lopullista kaivannon peittämistä

Lopuksi kaivanto täytetään hiekalla

Maasuodattamon rakennekerrokset muodustuvat rakeisuudelta erilaisista aineosista. Pohjalle tulee sora, välille suodatinhiekka ja jakokerrokseen karkea sepeli. Sepelin päälle tulee suodatinkangas, jonka jälkeen loppukaivanto voidaan täyttää pintamaalla. Maa-ainesten soveltuvuus ja rakeisuus vaikuttavat oleellisesti maasuodattamon toimintaan ja lopulliseen käyttöikään.

SIIS IHAN MITEN TAHANSA EI SUODATUSKENTTÄÄ KANNATA RAKENTAA, VAAN SUUNNITTELIJAN OHJEIDEN MUKAISESTI

Tämän kohteen jätevesisuunnitelman laati Eero Kananen

 

Kalenteri