OLKA-piste on avattu Kainuun uuteen sairaalaan

OLKA-piste avattiin Kainuun uuteen sairaalaan 14.10.2020.

Avajaispäivänä eri potilasjärjestöt esittelivät toimintaansa. Jatkossa OLKA-pisteeltä saa tietoa muun muassa yhdistysten ja terveydenhuollon tukimuodoista. OLKA-piste tarjoaa aikaa kohdata kasvokkain, tietoa vertaistuesta ja vertaistuen välitystä sekä yhdistysten ja sairaalan yksiköiden teemapäiviä.

OLKA-pisteeltä voi tavoittaa yhdistysten vapaaehtoisia tai OLKAn työntekijöitä. OLKA-pisteellä ei ole jatkuvaa päivystystä. Pisteeseen voi tutustua myös ilman vapaaehtoisen tai OLKAn työntekijän läsnäoloa.

Kainuun uuden sairaalan OLKA-piste sijaitsee infon ja kahvion läheisyydessä. Lähin käynti pääovesta F1.

www.kainuunkylat.fi/fi/olka-piste/