Kansalaisvaikuttaminen

Kylien asukkaiden ja julkisen vallan välinen säännöllinen vuoropuhelu on yksi kulmakivi luotaessa toimintamalleja mm. kylien palvelujen uudenlaisiin järjestelyihin.  Kylien ja taajamien paikallistoiminnan vahvin verkko on kylätoiminta. Kainuun kunnissa kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa kyläparlamentti tai kuntatiimi, joka toimii kunnan päättäjien, viranhaltijoiden ja kyläyhteisöjen yhteisenä tasavertaisena keskustelufoorumina. Yhteistyössä toimitaan kylien kansalaisvaikuttamisen kanavana osallistumalla lähes kaikkiin kyliä koskevien strategioiden, ohjelmien ja suunnitelmien suunnitteluun ja sisällön kirjoittamiseen.

 

Järjestämme yhdessä kylätiimin kanssa vuosittain Kainuun kyläparlamentin, nuorten seminaareja, kyläpäällikköpäiviä, kuntatiimejä jokaisessa kunnassa kaksi kertaa/vuosi sekä lukuisa määrä erilaisia koulutuksia ja seminaareja. Uusimpana yhteistyömuotona ovat kuntien maaseutu/kylä ja kaupunkiosaohjelmat, joita toteutetaan yhteistyössä kylien, kuntien ja valtion luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden, yritysten ja eri rahoittajien yhteistyöllä. Kainuun Nuotta ry. toimii vahvasti kansalaisvaikuttamisen kanavana, osallistumalla käytännössä kyliä koskevien strategioiden, ohjelmien ja suunnitelmien suunnitteluun sekä sisällön kirjoittamiseen, jotka koskettavat kylien ja maaseudun toimintoja.

Kalenteri