KAINUUN NUOTTA RY:N ARVOPOHJA

Perusarvoja ovat yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus, kestävä kehitys, luottamus, kansainvälisyys ja innovatiivisuus.

Kylätoiminnan kattojärjestönä Kainun Nuotta ry tukee ja kehittää Kainuun alueella toimivia maaseudun kyläyhdistyksiä ja taajamien asukasyhdistyksiä. Toiminta-alueeseemme kuuluu n. 150 Kainuulaista kylä- tai asukasyhdistystä.