Tule Vastaan!

Tule vastaan! Nuorten maahanmuuttajien itsenäistymisen tukeminen digitalisaatiota hyödyntäen- hanke.

Hankkeen tavoitteena muodostaa vapaaehtoisten verkosto, joka pitkäjänteisesti tukee nuoria. Hankkeessa kehitetään digitaalisten välineiden ja verkoston käyttöä yhteydenpidossa.

Hankkeen päätavoitteena on sosiaalisien siltojen rakentaminen suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen sosiaalisiin verkostoihin Kainuussa asuville nuorille ja nuorille aikuisille, jotka ovat alaikäisinä ilman huoltajaa tullet Suomeen humanitaarisista syistä.

Digitaalisia palveluja hyödyntämällä vapaaehtoiset kykenevät tavoittamaan nuoria useammin, verkostoitumaan keskenään ja luomaan tukiverkostoa maakunnallisesti. Digitalisaation avulla on mahdollista rakentaa uutta nykyaikaista sähköistä vuorovaikutusmallia nuorten tukemiseen, käyttää yhteistä kiinnostusta digitalisaatioon, oppia yhdessä tekemällä ja hyödyntämällä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Kainuussa asuvat humanitaarisista syistä alaikäisinä ilman huoltajaa tulleet oleskeluluvan saaneet lapset, nuoret ja nuoret aikuiset.

Toisena kohderyhmänä ovat toimintaan osallistuvat vapaaehtoiset tukihenkilöt.

Hankkeen aikana hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti nopeiden tietoliikenneyhteyksien mahdollisuuksia sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Hankkeen alkuvaiheessa viestintäratkaisut otetaan käyttöön asiantuntijoiden ohjauksessa ja tarvittaessa yhteistyöverkoston toimijoille järjestetään tukea laitteiden ja ohjelmistojen käytössä. Hankkeen aikana käytetään Skype-, Viber- WhatsApp-sovelluksia nuorten ja vapaaehtoisten yhteydenpitoon.

Toiminta alkaa 1.2.2018 ja kestää 31.12.2018 asti

Hanketta rahoittaa Työ -ja elinkeinoministeriö