Lähidemokratia

Ohessa linkki Kainuun hyvinvointialueen strategiakyselyyn ole hyvä

https://my.roidu.com/a/Wj8odRu55WdDKqsc

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Kainuun Nuotta ry:n arvopohja

 

Kylätoiminnan kattojärjestönä Kainuun Nuotta ry. tukee ja kehittää Kainuun alueella toimivia maaseudun kyläyhdistyksiä ja taajamien asukasyhdistyksiä. Toiminta-alu­eeseen kuuluu yhteensä n. 150 kainuulaista kylä-/asukasyhdistystä ja toiminta koskettaa noin 30 000 kainuulaista ja Kainuun ulkopuolista henkilöä. Perusarvoja ovat yhteisöllisyys, yhdenvertaisuus, tasa-arvoisuus, kestävä kehitys, luottamus, kansainvälisyys ja innovatiivisuus.

Kalenteri