Digitaalisuus

Kainuun Nuotta on voimakkaasti toiminnassa mukana edistämässä tietoverkkojen, niiden käyttämisen ja sisältöjen kehittämistä siten, että maaseudulle syntyy edellytykset kannattavaan yritystoimintaan, tehokkaaseen kansalaisvaikuttamiseen, verkostoitumiseen ja vuorovaikutukseen sekä hyvään arkeen, jossa kansalaisten tarvitsemat palvelut ovat kaikkien saatavilla helposti ja kustannustehokkaasti.

Kainuun Nuotan ja sen tietoyhteiskunta-toimintalinjan tavoitteena on:

 

  • tukea nopeiden yhteyksien valokuituverkon hyödyntämistä Kainuussa
  • tukea tietoverkkopalvelujen käytön mahdollisuuksia kaikkialla maakunnan alueella
  • kehittää sähköisiä toimintoja siten, että palvelutarjonta on helposti löydettävissä ja saavutettavissa tietoverkoissa
  • metotoida sosiaalisen median mahdollisuuksia kylien, asukkaiden, yritysten ja yhdistysten sosiaalisen vuorovaikutuksen ja verkottumisen lisäämisessä.

Kalenteri