Spartak Kajaani ry

Spartak Kajaani ry:n toimintoihin kuuluvat nuoriso- ja erityisnuorisotyö, varhaiskasvatus sekä monipuolinen bändi / musiikki, urheilu- ja harrastetoiminta.

 

Tavoitteena on ohjata nuorta työ- tai opiskelupaikan hankintaan sekä terveellisten elämäntapamuutosten ja harrasteiden pariin.

 

Spartak Kajaani ry tekee moniammatillista työtä eri viranomaistahojen kanssa, joten nuoret saavat käyttöönsä mahdollisimman laajan palveluverkoston.

 

Työllisyystoiminnassa keskeisintä on työnohjauksen kautta tapahtuva tekemällä oppiminen ja asiakkaan motivointi. Asiakas valmentautuu tekemällä työtä omien henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. Työtoiminta on tarkoitettu lähinnä vaikeasti työllistyville työnhakijoille. Toimintaan voidaan työllistää myös henkilöitä, joiden suomen kielen osaaminen on heikkoa.

 

Oppimisympäristönä toimii mm. metalli-, puu-, pienkone- ja autopaja. Työllistymistä edistäviä palveluja ovat palkkatuki, työkokeilu, kuntouttava työtoiminta, työharjoittelu, omaehtoinen opiskelu, oppisopimuskoulutus, työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus tai esim. työkokeilun ja työhönvalmennuksen yhdistelmä.

 

www.spartakkajaani.esy.es

Kalenteri