Hankkeen tausta ja tarve

Maaseudun palvelujen tuottaminen ja maaseudulla työllistyminen edellyttävät uusien, nopeita tietoliikenneyhteyksiä hyödyntävien toimintamallien käyttöönottoa. Yritysten liiketoiminnassa ja kolmannen sektorin elinkeinollisessa palvelutuotannossa käytetään jatkossa yhä enemmän digitaalisia ratkaisuja.

Myös käynnissä oleva sote- ja maakuntauudistus perustuu vahvasti digitalisaation hyödyntämiseen palvelutuotannossa. Se tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia paikallisille lähipalvelutuottajille.

Digitaalisia palveluja hyödyntämällä yritykset kykenevät tavoittamaan asiakkaansa maaseudulta käsin, verkostoitumaan yhteistyökumppaneiden kanssa etäisyyksistä riippumatta sekä joissakin tapauksissa jakelemaan digitaalisessa muodossa olevat lopputuotteensa verkon kautta. Esimerkiksi kaksisuuntaista videoyhteyttä hyödyntämällä voidaan tuottaa uusia digitaalisia viestintä-, koulutus- ja neuvontapalveluja.

Toimintojen onnistumiseksi tarvitaan uutta digitaalista osaamista sekä digiverkostoitumisen hyödyntämistaitoja maakuntien sisäisissä ja ylimaakunnallisissa palvelutoiminnoissa.

Kalenteri