Hankkeen tavoitteet

Rajaton verkosto -kehittämishankkeen tavoitteena on lisätä maaseutualueiden kestävyyttä ja elinvoimaisuutta sekä luoda työkaluja uudelle yritystoiminnalle.

Valmennus-, neuvonta -ja verkostopalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen

Asuinympäristön ekologisuuden ja turvallisuuden lisääminen

Maaseudun infrastruktuurin hyödyntämisen tehostaminen

Alueiden yhteisöllisyyden, osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien kehittäminen

Päätavoitteet

 • Digitaalisuuden kehittäminen ja hyödyntäminen kohderyhmille suunnatuissa valmennus- ja neuvontapalveluissa sekä näiden verkostoitumisessa
 • Uusien sähköisten menetelmien käyttöönotto kohderyhmien vertaistoiminnassa ja osaamisen kehittyminen elinkeinotoiminnassa
 • Toimijoiden digiosaamisen parantaminen ja monipuolistaminen
 • Toimijoiden aktivoiminen, valmentaminen ja neuvominen digitaalisen viestinnän hyödyntämisessä: internetpohjaiset työskentelyalustat, videoneuvottelupalvelut, pilvipalvelut, videoasiointi, sosiaalinen media
 • Digiosaajien veturiverkoston syntyminen, joka levittää osaamista ja hyvien käytäntöjen malleja ympäristöönsä

Osatavoitteet

 • Ylimaakunnallisen eValmennus- ja eNeuvontapalveluverkoston rakentaminen ja toiminnan juurruttaminen
 • Uusien digitaalisten toimintakulttuurien ja verkostoitumismahdollisuuksien hyödyntäminen kohderyhmissä, jota kautta tuetaan maaseudun uusien yritysten perustamista
 • Paikallisten toimijoiden ylimaakunnallisen vuorovaikutuksen, viestintäosaamisen ja yhteisöllisyyden kehittyminen kaikilla tasoilla: kumppanuustoiminnan tehostuminen ja uudistuminen internetpohjaisia palveluja hyödyntämällä
 • Digiviestinnän osaamisen kasvu, joka palvelee osallistujien aktivoitumista, osallistumista ja työllistymistä
 • Kustannusten vähentäminen ja hiilijalanjäljen pienentäminen: pitkien välimatkojen vaikutusten poistaminen ja toimintojen tehostaminen digitaalisuuden avulla
 • Syntyneen verkoston ja veturipisteiden mahdollisuus tukea maaseudun viranomaistoimintoja ja vapaaehtoista pelastuspalvelua

Kalenteri