Hankkeen toiminta

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Käynnistäminen huhtikuu - lokakuu 2017

 • Potentiaalisten kohderyhmien, palvelujen ja palvelutuottajien kartoittaminen ja toimijoiden aktivoiminen
 • Käytössä olevien laitteiden ja tietoliikenneyhteyksien tason selvittäminen ja niihin liittyvät kehitystarpeet
 • Kohderyhmien viestinnän ja palvelutuotannon digiosaamisen tason selvittäminen ja niihin liittyvät kehitystarpeet
 • Alueellisten valmennussuunnitelmien laatiminen selvitysten perusteella

Kehittäminen lokakuu 2017 - heinäkuu 2019

 • Digitaalisten palveluiden käyttöönoton valmennus ja käytön tuki
 • Etätoimintojen koeluonteinen käyttöönotto valmennus- ja neuvontatoiminnoissa, hyvien toimintojen edelleen kehittäminen ja vakiinnuttaminen
 • Valmennus- ja neuvontatarpeita vastaavien digipalvelujen käynnistäminen yhteistyössä palvelujen tuottajien kanssa, teemapalvelualueiden muodostaminen (esim. kylien liiketoiminta, verotus, lainsäädäntö, kyläyhdistysten toiminnan kehittäminen, asukkaiden digitaalisten palvelujen käytön tuki)
 • Digitaalisten mahdollisuuksien selvittäminen kohderyhmien omaehtoisessa verkostoitumisessa sekä verkostoitumisen aktivointi esim. valmentamalla hyödyntämään digitaalisuutta yrityksen markkinoinnissa ja viestinnässä
 • Digitoimintakulttuurin juurruttaminen, mm. videoasioinnin ja internetpohjaisten työskentely-alustojen hyödyntäminen syntyvien osaamisratkaisujen ylimaakunnallisessa levityksessä

Digitaalisten toimintojen arviointi lokakuu 2018 - toukokuu 2019

 • Uusien digitaalisten neuvonta- ja valmennuspalveluiden toimivuuden arvioiminen testiryhmien palautteen perusteella
 • Sähköisten palvelujen edelleen kehittäminen käyttökokemusten perusteella vastaamaan mahdollisimman hyvin tarvetta
 • Toimijoiden välinen vuorovaikutus, kumppanuus, digitaalinen viestintäosaaminen ja yhteisöllisyys kehittyvät kaikilla tasoilla (ylimaakunnalliset, maakunnalliset ja paikalliset toimijat) hankkeen aikana

Jatkuvuus lokakuu 2018 - heinäkuu 2019

 • Hankkeessa käynnistetyt maakuntien väliset kumppanuusverkostot jatkavat pysyvinä verkostoina hankkeen jälkeen
 • Kohderyhmien osaaminen on yhteisessä käytössä hankealueella - hyvät käytännöt leviävät
 • Sähköisten palvelumenetelmien koemarkkinointi tuotanto-olosuhteissa (palvelun tuottajalla on käytössään hankkeen sähköisen palvelu-tuotannon valmennus- ja neuvontapalvelut)