Työllisyys

 Kainuun Nuotta ry. työllisyyden edistäjänä ja työllistämispalvelujen kehittäjänä

Kainuun Nuotta ry. on toimija, joka pyrkii toiminnallaan edistämään alueen väestön hyvinvointia, työllisyyttä ja kestävää kehitystä. Yhdistys kehittää hyvinvointia luomalla työpaikkoja Kainuun alueella. Nuotta ry:n rooli välityömarkkinatoimijana on Kajaanissa ja Kainuussa merkittävä sekä Nuotan oman toiminnan, että jäsenjärjestöjen työllistämistoiminnan kautta.

 

Toiminnassaan Kainuun Nuotta ry. palvelee kaikkia tasa-arvoisesti. Asiakkaisiin suhtaudutaan suvaitsevasti taustaan, ikään ja syntyperään katsomatta. Nuotta ry:n toimintoihin työllistetään vuonna 2018 n. 120 henkilöä erilaisilla tukitoimenpiteillä, kuten työkokeilun tai palkkatukityön kautta. Kohderyhmille tarjotaan työnantajaneuvontaa ja työhönvalmennusta sekä osaamisen kehittämistä koordinoidaan verkoston sisällä. Työllistämisen toimintalinjaan sisältyy mm. YTY-töissä mukana olevien yhdistysten ja niissä toimivien työntekijöiden neuvonnan ja opastuksen organisointi.

 

Maakunnallisessa työllistämistoiminnassa rakennetaan vuonna 2018 laajamittaista maakunnallista työllisyyden palveluverkostoa. Läpäisyasioina ovat tietoyhteiskunnan mahdollisuuksien, monikulttuurisen toiminnan, viestinnän ja sopimuksellisuuden hyödyntäminen. Kokonaisuuden kehittämisessä oleellista on toiminnan laaja-alaisuus ja eri osa-alueiden rakentaminen yhdeksi kokonaisuudeksi jossa ”viestikapula menetelmällä” viedään asioita saumattomasti ja tehokkaasti eteenpäin Kainuussa.

 

Volyymien kasvaessa toimintamallin laatuun ja vaikuttavuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Tärkeitä kehittämisalueita ovat mm. työn organisointi ja markkinointi sekä työllistettyjen opastuksen ja ohjauksen vahvistaminen ja tavoitteellistaminen maakunnallisella tasolla. Myös toimijoiden ja työllistettyjen osaamisen kehittäminen on tärkeä osa työllistämistoimintaa etenkin vaikean työllisyystilanteen aikana.

 

Kainuun Nuotta ry. edistää omassa toiminnassaan alueen heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien osallisuutta ja aktiivisuutta yhteiskunnassa. Työllisyyden palveluverkoston kautta lisätään myös jäsenjärjestöjen osaamista työllisyyden hoidossa maakunnallisesti. Toimintaa toteutetaan aktiivisessa yhteistyössä eri yhdistysten, yhteisöjen, viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Kainuun Nuotta ry. on mukana myös ”Kajaanin välityömarkkinoiden kehittämishankkeen” -yhteishankkeessa omalla osahankkeellaan.

Kalenteri