Uutiskirje ei näy oikein? Katso uutiskirje selaimessa.

 

10.6.2020

 

Kainuun digitukihanke

Kainuun digitukihanketta toteutetaan valtionvarainministeriön myöntämällä tuella. Hankkeen tavoitteena on saada selville alueen digituen tarpeen ja tarjonnan kohtaanto sekä saadun tiedon perusteella digituen saatavuuden ja tarjonnan kehittäminen sekä tuen tunnettavuuden ja löydettävyyden parantaminen.

hankkeessa kootaan alueen toimijoita  mahdollisimman kattavasti aktiiviseksi toimijoiden verkostoksi ja pyritään tiivistämään toimijoiden välistä yhteistyötä siten, että digituen antajat ovat tietoisia toistensa antamasta avusta ja tuen tarjonta vastaa mahdollisimman hyvin tuen tarpeisiin ja tuen kysyntään.


 

Kainuun Nuotta ry:n selvitys- ja kartoitustyö hankkeessa

Kainuun Nuotta ry toteuttaa Kainuun Liiton toimeksiannon mukaisesti Kainuun digitukihankkeessa kartoitus- ja selvitystyön, jossa kartoitetaan ja kootaan verkostoksi Kainuun Nuotta ry:n toimijakentän osalta halukkaat digitukijat, selvitetään erilaisia digituen antamisen muotoja ja tarvetta niille sekä millaista valmennusta toimijat tarvitsevat. Lisäksi selvitetään erilaisten tukimuotojen soveltuvuutta alueella digituen tarvitsijoille.

Kartoitus- ja selvitystyötä tehdään kohderyhmälle suunnatulla sähköisellä kyselylomakkeella sekä järjestämällä webinaareja ja Live-TV lähetyksiä, joissa osalllistujat pääsevät esittämään mielipiteitään ja näkemyksiään digituen tarpeesta ja saatavuudesta sekä sen kehittämisestä.

Lisätietoa Kainuun Nuotta ry:n toteuttamasta kartoitus- ja selvitystyöstä löytyy osoitteesta www.digituki.net.


 

Kainuun digituki Live-TV lähetys 23.6.2020 klo 13:00 - 14:30

Kainuun Nuotta ry järjestää digituesta Live-TV lähetyksen 23.6.2020 klo 13:00 - 14:30. Lähetyksessä esitellään tarkemmin maakunnallinen digitukihanke, kainuun Nuotan tavoitteet ja toimenpiteet hankkeessa sekä kerätään osalllistujien kommentteja digituen tarpeesta ja tarjonnasta Kainuussa.

Lähetystä voi seurata ja kommentointiin osallistua osoitteessa www.suomen.tv. Lisäksi lähetystä voi seurata Kainuun Nuotta ry:n Facebook -sivuilla.


 

Sinustako digituki -henkilö

Jos kiinnostuit digitukiverkoston toiminnasta ja haluat tulevaisuudessa tarjota digituki -palvelua joko yhdistyksenä, järjestönä tai yksityisenä henkilönä, voit ilmoittautua digitukiverkostoon jo nyt osoitteessa: www.digituki.net, tai suoraan tästä linkistä avautuvalla lomakkeella. Kainuun Nuotasta Jari Vierimaa ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian ja voimme keskustella tarkemmin kiinnostuksestasi toimia digitukiverkostossa.


 

 

 

10.06.2020

Kalenteri