OIVA-perehdytys OLKA-pisteen teemapäivätoimintaan

OIVA-tietopalvelu tarjoaa sairaalan OLKA-pisteellä tietoa potilasyhdistysten toiminnasta sekä OLKAn TOIVO- ja ILONA-vapaaehtoistoiminnasta. Yhdistykset ja sairaalan yksiköt voivat pitää OLKA-pisteellä myös erilaisia teemapäiviä ja -viikkoja.

OIVA-perehdytyksen kesto on noin ½ -1 tuntia. Perehdytyksen jälkeen voit järjestää OLKA-pisteellä teemapäiviä ja olla kertomassa potilasyhdistyksen toiminnasta. Toiminta rajoittuu OLKA-pisteelle.

OIVA-perehdytys on pakollinen kaikille, jotka osallistuvat OLKA-pisteen teemapäivien järjestämiseen. Perehdytys suoritetaan yhden kerran ennen ensimmäistä teemapäivän järjestämistä. Perehdytysmateriaali on luettavissa myöhemminkin ja sitä päivitetään tarpeen mukaan.

Käy omatoimisesti läpi perehdytykseen kuuluvat osa-alueet ja vastaa sen jälkeen vastauslomakkeen kysymyksiin. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun lopusta. Lähetettyäsi lomakkeen saat antamaasi sähköpostiosoitteeseen kuittauksen perehdytyksen suorittamisesta, minkä jälkeen voit toimia OLKA-pisteellä teemapäivän järjestäjänä.

OIVA-perehdytys:

Kertaus OLKA-toiminnasta

OLKA Kainuu

Tutustu:

Valtakunnallinen OLKA toiminta

Tutustu:


Tietosuoja ja vaitiolovelvollisuus

Tietosuoja ja vaitiolovelvollisuus

Terveydenhuollon tietosuoja


Kohtaaminen ja vuorovaikutus sairaalassa

Kohtaaminen ja vuorovaikutus


Sairaalan hygieniaohjeet, ulkoasu

Hygieniaohjeet sairaalassa toimiville vapaaehtoisille

Vierailijan käsi- ja yskimishygienia


Turvallisuusohjeet ja uhkaavat tilanteet

Paloturvallisuus -ohjeet tulipalon varalle

 • Sairaala on savuton (tupakointi on paloturvallisuusriski)
 • Viallisten sähkölaitteiden käyttö on kielletty
 • Palavien kynttilöiden käyttö on kielletty

Toiminta palotilanteen sattuessa

 • Pelasta avuntarpeessa olevat
 • Hälytä apua
 • Tee alkusammutustoimet (jos mahdollista)
 • Rajoita palon leviäminen mahdollisuuksien mukaan
 • Tarvittaessa opasta pelastuslaitos paikalle
 • Poistu ulos kokoontumispaikalle

Uhkaavat tilanteet

 • Sairaalassa on vartija paikalla ympäri vuorokauden
 • Vartijan työpiste/ valvomo on päivystykessä
 • Uudessa sairaalassa on kattava kameravalvonta
 • Vartijan puhelinnumero: 044 797 4111
 • Tee ilmoitus vartijalle aina uhkaavasta henkilöstä matalalla kynnyksellä
 • Älä lähesty uhkaavaa henkilöä jos ei ole pakko
 • Humalaiset, huumausaineiden käyttäjät, mielenterveyspotilaat; kaikilla käyttäytyminen on arvaamatonta. Voivat helposti provosoitua
 • Jos uhkaava henkilö tulee luoksesi, pysy rauhallisena ja yritä saada joku huomaamaan tilanteesi, hälytä vartija paikalle jos mahdollista

Muut ohjeet

 • Hoidolliset asiat ja vastuut eivät kuulu OLKA toimintaan osallistuvien rooliin
 • Ei mainosteta eikä suostutella jäseneksi
 • Tuotteiden, lääkkeiden, tutkimusten tai hoitojen markkinoiminen on kiellettyä
 • Asiakkaille on hyvä kertoa puolueettomasti potilasjärjestöistä
 • Ei tupakoida eikä käytetä tuoksuja

OIVA-perehdytyksen kysymys-/vastauslomake

Tutustu ensin yllä olevaan materiaaliin ja vastaa sen jälkeen lomakkeen kysymyksiin. Kysymys-/ vastauslomakkeelle pääse tästä linkistä.

Vastaukset ovat vain valmentajien käyttöön, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

Lisätietoja:
Jari Vierimaa, koordinaattori, puh. 044 062 8400 tai jari.vierimaa@kainuunkylat.fi